Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1706/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i nustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1706/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i nustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1705/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. nie skorzystania a prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1705/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. nie skorzystania a prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1704/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. ustalenia składu komisji stypendialnej oraz jej trybu prac i zadań komisji.

Zarządzenie Nr 1704/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. ustalenia składu komisji stypendialnej oraz jej trybu prac i zadań komisji.

Zarządzenie Nr 1703/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. ustalenia katalogu pomocy rzeczowej dla uczniów.

Zarządzenie Nr 1703/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12 września 2006 r. w spr. ustalenia katalogu pomocy rzeczowej dla uczniów.

Zarządzenie Nr 1702/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1702/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1701/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Pinokia stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1701/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Pinokia stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1700/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1700/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1699/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1699/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1698/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1698/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1697/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1697/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 września 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.