Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 329/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 329/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 328/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 listopada w spr. uchylenia zarządzenia nr 201/2012 z 11 listopada 2012 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Niepodległości i przeznaczonej pod usługi publiczne ośrodkotwórcze oraz ustalenie wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 328/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 listopada w spr. uchylenia zarządzenia nr 201/2012 z 11 listopada 2012 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Niepodległości i przeznaczonej pod usługi publiczne ośrodkotwórcze...

Zarządzenie nr 327/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 327/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 326/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 326/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 325/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. sprzedazy gruntu połozonego przy ul. Bartosza Głowackiego - w drodze bezprzetargowej na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tczewie, z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

Zarządzenie nr 325/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. sprzedazy gruntu połozonego przy ul. Bartosza Głowackiego - w drodze bezprzetargowej na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Tczewie, z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

Zarządzenie nr 324/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego, położonego w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka oraz obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 324/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada w spr. ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego, położonego w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka oraz obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 323/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 października w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.11 do 30.11.2012 r.

Zarządzenie nr 323/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 października w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.11 do 30.11.2012 r.

Zarządzenie nr 322/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 października w spr. Regulaminu premiowania dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 322/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 października w spr. Regulaminu premiowania dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 321/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 październikaw spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 321/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 październikaw spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 320/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 październikaw spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 320/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 październikaw spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.