Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 436/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada 2011 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Zarządzenie nr 436/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada 2011 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Zarządzenie nr 435/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 435/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 434/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 434/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 433/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 433/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 432/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie wypracowanego w ramach projektu "Akademia Samorządowca I" nr POKL.05.02.01-00-021/11 realizowanego przez Gminę Miejską Tczew w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V- Dobre Rządzenie.

Zarządzenie nr 432/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie wypracowanego w ramach projektu "Akademia Samorządowca I" nr POKL.05.02.01-00-021/11 realizowanego przez Gminę Miejską Tczew w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Zarządzenie nr 431/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. projektu budżetu miasta Tczewa na 2012 r.

Zarządzenie nr 431/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. projektu budżetu miasta Tczewa na 2012 r.

Zarządzenie nr 430/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w spr. projektu budżetu miasta na 2012 r.

Zarządzenie nr 430/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2011 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w spr. projektu budżetu miasta na 2012 r.

Zarządzenie nr 429/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 listopada 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, połozonej w Tczewie przy ul. Kaszubskiej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Kaszubskiej 10 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 429/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 listopada 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, połozonej w Tczewie przy ul. Kaszubskiej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Kaszubskiej 10 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 428/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 listopada 2011 r. w spr. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 428/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 listopada 2011 r. w spr. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 427/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.10.2011 r. w spr. ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Świętopełka oraz obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 427/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.10.2011 r. w spr. ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Świętopełka oraz obniżenia ceny wywoławczej.