Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1726/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22.09.2006 r. w spr.: zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1726/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22.09.2006 r. w spr.: zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1725/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1676/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1725/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1676/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1724/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1673/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1724/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1673/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1723/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1672/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu

Zarządzenie nr 1723/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1672/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1722/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1671/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1722/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: zmiany Zarządzenia nr 1671/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 sierpnia 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1721/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1721/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1720/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Mickiewicza oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1720/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Mickiewicza oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1719/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1719/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1718/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1718/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1717/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1717/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.09.2006 r. w spr.: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.