Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1284/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 7 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1284/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 7 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1281/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 8 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1281/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 8 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1278/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 47 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1278/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 47 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1272/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Jagiellończyka 20 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1272/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Jagiellończyka 20 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1300/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. zmiany zarządzenia o ustaleniu składu komisji stypendialnej oraz trybu pracy i zadań komisji.

Zarządzenie Nr 1300/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: zmiany zarządzenia o ustaleniu składu komisji stypendialnej oraz trybu pracy i zadań komisji.

Zarządzenie Nr 1271/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Portowców 47 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1271/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Portowców 47 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1277/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 25 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1277/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 25 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1270/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 28 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1270/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 28 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1276/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 46 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1276/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 46 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1269/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 4.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 24 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1269/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 24 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.