Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 339/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gdańskiej, obręb 6, oznaczonej numerem działki 201/49.

Zarządzenie nr 339/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gdańskiej, obręb 6, oznaczonej numerem działki 201/49.

Zarządzenie nr 338/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2013 rok.

Zarządzenie nr 338/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2013 rok.

Zarządzenie nr 337/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 337/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 336/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie, pomiędzy ul. Bosmańską a ul. Spółdzielczą, obręb 1, oznaczonej nuemrem działek 347, 788/3 oraz 787/1.

Zarządzenie nr 336/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie, pomiędzy ul. Bosmańską a ul. Spółdzielczą, obręb 1, oznaczonej nuemrem działek 347, 788/3 oraz 787/1.

Zarządzenie nr 335/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Zamkowej 20, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 335/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Zamkowej 20, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 334/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Mista dla uczniów i studentów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zarządzenie nr 334/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 listopada w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Mista dla uczniów i studentów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zarządzenie nr 333/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych połozonych w Tczewie przy ul. Armii Krajowej obręb 5, oznaczonych numerami działek: 11/32, 11/39 i 11/41 stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 333/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 listopada w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych połozonych w Tczewie przy ul. Armii Krajowej obręb 5, oznaczonych numerami działek: 11/32, 11/39 i 11/41 stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu nieruchomości. ...

Zarządzenie nr 332/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa uzytkowania wiecszystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 332/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa uzytkowania wiecszystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 331/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 331/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 330/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 330/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego wlasnośc Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.