Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1736/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wyczółkowskiego 11 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1736/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wyczółkowskiego 11 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1735/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 65, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1735/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 65, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1734/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1734/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1733/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Dokerów 5, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1733/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Dokerów 5, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1732/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zapolskiej 2a, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1732/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zapolskiej 2a, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1731/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bosmańskiej 25, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1731/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bosmańskiej 25, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1730/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Korczaka 2, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1730/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Korczaka 2, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1729/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Staffa 1, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1729/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Staffa 1, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1728/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 1728/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. w spr.: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 1727/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. zmieniające zarządzenie w spr. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Zarządzenie nr 1727/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.09.2006 r. zmieniające zarządzenie w spr. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.