Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 349/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Zarządzenie nr 349/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Zarządzenie nr 348/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych dzieci.

Zarządzenie nr 348/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych dzieci.

Zarządzenie nr 347/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2013 r. - Udział klubu w rozgrywkach super ligi kobiet w piłce ręcznej.

Zarządzenie nr 347/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2013 r. - Udział klubu w rozgrywkach super ligi kobiet w piłce ręcznej.

Zarządzenie nr 346/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2013 r. - Udział klubu w rozgrywkach seniorskiej piłki nożnej.

Zarządzenie nr 346/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2013 r. - Udział klubu w rozgrywkach seniorskiej piłki nożnej.

Zarządzenie nr 345/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadania własne gminy.

Zarządzenie nr 345/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 listopada w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadania własne gminy.

Zarządzenie nr 344/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 listopada w spr. zmiany budżetu miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 344/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 listopada w spr. zmiany budżetu miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 343/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 343/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 342/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2013-2028.

Zarządzenie nr 342/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2013-2028.

Zarządzenie nr 341/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. projektu budżetu miasdta Tczewa na 2013 rok.

Zarządzenie nr 341/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 listopada w spr. projektu budżetu miasdta Tczewa na 2013 rok.

Zarządzenie nr 340/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 listopada w spr. ustalenia dnia wolnego.

Zarządzenie nr 340/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 listopada w spr. ustalenia dnia wolnego.