Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 456/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 456/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 455/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2011 r. w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. a Gminą Miejską Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 455/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2011 r. w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. a Gminą Miejską Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 454/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 listopada 2011 r. w spr. procedury rozbiórek budynków komunalnych oraz zasad dotyczących zabepieczenia budynków przy wykwaterowaniu lokatorów.

Zarządzenie nr 454/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 listopada 2011 r. w spr. procedury rozbiórek budynków komunalnych oraz zasad dotyczących zabepieczenia budynków przy wykwaterowaniu lokatorów.

Zarządzenie nr 453/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 listopada 2011 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2011 r.

Zarządzenie nr 453/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 listopada 2011 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2011 r.

Zarządzenie nr 452/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2011 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 452/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2011 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 451/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienai i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 451/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienai i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 450/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego znajdujacego sie w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 450/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego znajdujacego sie w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 449/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem w drodze przetargu i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 449/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem w drodze przetargu i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 448/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem w drodze przetargu i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 448/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 listopada 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem w drodze przetargu i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 447/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 listopada 2011 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Zarządzenie nr 447/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 listopada 2011 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.