Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1746/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1746/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1745/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przyjęcia przez Gminę Miejską Tczew darowizny udziałów oraz zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanej z wyodrebnieniem lokali mieszkalnych w nieruchomości oznaczonej nr 13 przy ul. Chopina.

Zarządzenie nr 1745/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przyjęcia przez Gminę Miejską Tczew darowizny udziałów oraz zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanej z wyodrebnieniem lokali mieszkalnych w nieruchomości oznaczonej nr 13 przy ul. Chopina.

Zarządzenie Nr 1744/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2006 r. w spr.: ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 r. do Uchwały nr XLVIII/433/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie Nr 1744/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2006 r. w spr.: ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 r. do Uchwały nr XLVIII/433/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie Nr 1743/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2006 r. w spr.: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10. do 31.12.2006 r.

Zarządzenie Nr 1743/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2006 r. w spr.: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10. do 31.12.2006 r.

Zarządzenie Nr 1742/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 24 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1742/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 24 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1741/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Prusa 16 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1741/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Prusa 16 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1740/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej 2a na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1740/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej 2a na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1739/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 17 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1739/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 17 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1738/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 26a na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1738/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 26a na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1737/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zapolskiej 8 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1737/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2006 r. w spr.: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zapolskiej 8 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.