Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 507/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego, znajdującego się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 507/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego, znajdującego się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 506/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego, znajdującego się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 506/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu handlowego, znajdującego się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 505/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 505/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2011 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 504/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 grudnia 2011 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.01 do 31.01.2012 r.

Zarządzenie nr 504/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 grudnia 2011 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.01 do 31.01.2012 r.

Zarządzenie nr 503/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 grudnia 2011 r. w spr. uchylenia zarządzenia nr 496/2011 z 22 grudnia 2011 r. w spr. oddania w dzierżąwę w dniach od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r., nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa.

Zarządzenie nr 503/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 grudnia 2012 r. w spr. uchylenia zarządzenia nr 496/2011 z 22 grudnia 2011 r. w spr. oddania w dzierżąwę w dniach od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r., nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa.

Zarządzenie nr 502/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wilczej 6/3, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 502/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wilczej 6/3, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 501/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Saperskiej 4e/2, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 501/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Saperskiej 4e/2, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 500/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Jurgo 5c/10, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 500/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Jurgo 5c/10, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 499/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajace zarządzenie nr 385/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 6.10.2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 499/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniajace zarządzenie nr 385/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 6.10.2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 498/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2011 r.

Zarządzenie nr 498/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia 2011 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2011 r.