Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 359/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12.2012 do 31.12.2012 r.

Zarządzenie nr 359/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12.2012 do 31.12.2012 r.

Zarządzenie nr 358/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. zmiany budżetu miasta Tczewa na 2012 rok.

Zarządzenie nr 358/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. zmiany budżetu miasta Tczewa na 2012 rok.

Zarządzenie nr 357/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargopwej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 357/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargopwej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 356/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 356/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 355/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości połozonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 355/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 listopada w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości połozonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 354/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 listopada w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 354/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 listopada w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 353/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 353/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 352/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 352/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 351/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 351/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 350/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 350/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 listopada w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.