Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1756/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 24.10.2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu

Zarządzenie nr 1756/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 24.10.2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1755/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 24.10.2006 r. w spr. sprzedaży gruntu polożonego w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej - w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1755/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 24.10.2006 r. w spr. sprzedaży gruntu polożonego w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej - w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1754/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.10.2006 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1754/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.10.2006 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1753/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.10.2006 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1753/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.10.2006 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1752/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.10.2006 r. zmieniające Zarzadzenie nr 1684/2006 z dnia 5 wrzesnia 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1752/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.10.2006 r. zmieniające Zarzadzenie nr 1684/2006 z dnia 5 wrzesnia 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1751/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1751/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1750/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1750/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1749/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1749/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1748/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1748/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1747/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1747/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.10.2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.