Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 369/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 369/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 368/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 368/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 367/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 367/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 366/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 366/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 365/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiacej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej 30.

Zarządzenie nr 365/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiacej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej 30.

Zarządzenie nr 364/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 364/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do użyczenia.

Zarządzenie nr 363/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 363/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 362/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 362/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 361/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 361/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 360/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 360/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.