Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 476/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 476/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 475/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 475/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 474/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 474/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 473/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 473/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011 r. w spr. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 471/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia 2011 r. w spr. nabycia w drodze bezprzetargowej od Agencji Mienia Wojskowego prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie.

Zarządzenie nr 471/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia 2011 r. w spr. nabycia w drodze bezprzetargowej od Agencji Mienia Wojskowego prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie.

Zarządzenie nr 470/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 470/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 469/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 469/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 468/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 468/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 467/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia 2011 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych załozonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 467/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia 2011 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych załozonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.