Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 847/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11 grudnia 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 847/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11 grudnia 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 846/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 grudnia 2008 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 846/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 grudnia 2008 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 845/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 grudnia 2008 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 845/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 grudnia 2008 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 844/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 505/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14 stycznia 208 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 844/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 505/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14 stycznia 208 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 843/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 2 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych w tczewie przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 843/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 2 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych w tczewie przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 842/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy p. Krzysztofem Duszyńskim, Włodzimierzem Gembusz a Gminą Miejską w Tczewie oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 842/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy p. Krzysztofem Duszyńskim, Włodzimierzem Gembusz a Gminą Miejską w Tczewie oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 841/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatków na okres od 1 XII do 31 XII 2008 r.

Zarządzenie nr 841/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatków na okres od 1 XII do 31 XII 2008 r.

Zarządzenie nr 840/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27 listopada 2008 r., zmieniajacej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr 840/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27 listopada 2008 r., zmieniajacej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr 839/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 listopada 2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 839/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 listopada 2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 838/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr 838/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 r.