Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1766/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 13a na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1766/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 13a na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1765/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie określenia wykazu mienia komunalnego przekazanego Zakładowi Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym do prowadzenia jego statutowej działalności.

Zarządzenie nr 1765/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie określenia wykazu mienia komunalnego przekazanego Zakładowi Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym do prowadzenia jego statutowej działalności.

Zarządzenie nr 1764/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży.

Zarządzenie nr 1764/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży.

Zarządzenie nr 1763/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1763/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1762/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1762/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1761/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1761/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1760/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 1760/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 1759/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Miejskiej w Tczewie.

Zarządzenie nr 1759/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Miejskiej w Tczewie.

Zarządzenie nr 1758/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1743/2006 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.12.2006 r.

Zarządzenie nr 1758/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1743/2006 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.12.2006 r.

Zarządzenie nr 1757/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok do Uchwały nr XLIX/443/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1757/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31.10.2006 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok do Uchwały nr XLIX/443/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.