Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 379/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 grudnia w spr. wprowadzenia polityki zarzadzania ryzykiem w Gminie Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 379/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 grudnia w spr. wprowadzenia polityki zarzadzania ryzykiem w Gminie Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 378/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 378/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 377/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 377/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 376/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 grudnia w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie GHminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 376/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11 grudnia w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie GHminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 375/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 grudnia w spr. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 375/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 grudnia w spr. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 374/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 grudnia w spr.zmiany budżetu miasta na 2012 r.

Zarządzenie nr 374/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 grudnia w spr.zmiany budżetu miasta na 2012 r.

Zarządzenie nr 373/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 373/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 372/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 372/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 371/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 371/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 370/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 370/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 grudnia w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.