Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1778/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1124/2005 Prezydenta Miasta z dn. 21.06.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego 12, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1778/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1124/2005 Prezydenta Miasta z dn. 21.06.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego 12, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1775/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta 2007 r.

Zarządzenie nr 1775/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta 2007 r.

Zarządzenie nr 1774/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie organizacji spraw społecznie użytecznych.

Zarządzenie nr 1774/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie organizacji spraw społecznie użytecznych.

Zarządzenie nr 1773/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 27 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1773/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 27 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1772/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 6 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1772/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 6 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1771/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 5 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1771/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 5 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1770/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Broniewskiego 29 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1770/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Broniewskiego 29 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1769/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kilińskiego 7 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1769/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kilińskiego 7 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1768/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 13 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1768/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Iwaszkiewicza 13 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1767/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej 31 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1767/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej 31 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.