Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 775/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 775/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 774/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 774/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 773/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 773/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 772/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 772/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 771/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 771/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 770/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działek nr 59, 60, 67 i 71 obr 2, km 3.

Zarządzenie nr 770/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działek nr 59, 60, 67 i 71 obr 2, km 3.

Zarządzenie nr 769/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 48/1, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 769/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 48/1, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 768/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 51/1, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 768/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 września 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 51/1, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 767/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 767/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 766/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Jasia i Małgosi.

Zarządzenie nr 766/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Jasia i Małgosi.