Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Wydziały

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Budżetu i Podatków
Wydział Budżetu Urzędu
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Edukacji
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Straż Miejska
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Archiwum Zakładowe
Biuro Rzecznika Prasowego
Centrum Informatyczne
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Administracyjny
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Zarządzania Kryzysowego