Urząd Miejski w Tczewie

Samodzielne stanowiska

Stanowiska ds. budżetu miasta

Do stanowisk ds. budżetu miasta należy:

1)przekazywanie wytycznych ustalających zakres i szczegółowość materiałów kalkulacyjnych związanych z planowaniem budżetu przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne,
2)wstępna analiza materiałów kalkulacyjnych sporządzanych przez jednostki objęte budżetem i sporządzanie zestawień zbiorczych,
3)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prowadzenie ewidencji tych zmian,
4)dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miejskiej półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej i zachowania równowagi budżetowej.
Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. budżetu miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 115
03 kwietnia 2019 11:32 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:32 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl