Urząd Miejski w Tczewie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko Kontroli

Urząd Miejski w Tczewie
Stanowisko Kontroli
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Stanowisko Kontroli

Do stanowiska kontroli należy:

1) opracowywanie rocznych planów kontroli, w tym kontroli kompleksowych i sprawdzających.
2) kontrola finansowa jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, w tym w szczególności:
a) kontrola realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
b) badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
3) kontrola finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania dotacji przez instytucje kultury.
4) kontrola problemowa w podmiotach, którym udzielono dotacji z uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków.
5) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
6) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych.
7) przygotowywanie informacji z realizacji planu kontroli.
8) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4629
12 czerwca 2014 13:19 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:16 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:47 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl