Urząd Miejski w Tczewie

Samodzielne stanowiska

Audytor wewnętrzny

Urząd Miejski w Tczewie
Audytor Wewnętrzny
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Stanowisko Audytora Wewnętrznego

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy:

1) dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny w ramach kontroli zarządczej, w tym dotyczącej:
a) zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania Urzędu,
c) wiarygodności sprawozdań Urzędu,
d) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
e) zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
2) przeprowadzanie czynności doradczych.
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających.
4) przeprowadzanie zadań audytowych, w tym dotyczących środków unijnych, na podstawie rocznego planu audytu.
5) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu.
6) przygotowanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z Prezydentem, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go Prezydentowi.
7) przygotowanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
8) udostępnianie na wniosek – stanowiącego informację publiczną – planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu.

Stanowiska:

Ewa Kaczan

Audytor wewnętrzny

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2011 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2857
30 stycznia 2014 09:34 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:44 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
21 października 2011 11:36 Agnieszka Przyłucka - Dodanie stanowiska: Audytor wewnętrzny.
Realizacja: IDcom.pl