Urząd Miejski w Tczewie

Samodzielne stanowiska

Audytor wewnętrzny

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy:

1) dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny w ramach kontroli zarządczej, w tym dotyczącej:
a) zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania Urzędu,
c) wiarygodności sprawozdań Urzędu,
d) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
e) zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
2) przeprowadzanie czynności doradczych,
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
4) przeprowadzanie zadań audytowych, w tym dotyczących środków unijnych, na podstawie rocznego planu audytu,
5) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu,
6) przygotowanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z Prezydentem, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go Prezydentowi,
7) przygotowanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
8) udostępnianie na wniosek – stanowiącego informację publiczną – planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu.

Stanowiska:

Ewa Kaczan

Audytor wewnętrzny

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Audytor wewnętrzny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kaczan - Audytor wewnętrzny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2011 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3187
03 kwietnia 2019 10:43 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 09:34 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:44 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl