Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Obrońców Westerplatte 3
83-110 Tczew


e-mail: info@dp.tczew.pl
strona: www.dp.tczew.pl

Godziny przyjmowania klientów i pracy Biura: od poniedziałku do środy, od 7.30 do 15.30, czwartek, od 7.30 do 17.00, piątek, od 7.30 do 14.00

adres do korespondencji:
Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości funkcjonuje w ramach Wydziału Rozwoju Miasta i odpowiada za realizację polityki stymulowania rozwoju gospodarczego miasta.
W szczególności do zadań Biura Wspierania Przedsiębiorczości należy prowadzenie „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie” , w tym:
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
2) zawiadamianie właściwych organów administracji publicznej o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustaw;
3) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) utworzenie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości, udostępniającego powierzchnię w szczególności podmiotom deklarującym podjęcie działań innowacyjnych, na podstawie regulaminu inkubatora, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta;
5) prowadzenie współpracy w zakresie administracyjnej obsługi przedsiębiorcy;
6) organizowanie szkoleń i doradztwa m.in. w zakresie pozyskiwania środków z budżetu państwa i UE, pomocy publicznej, podatków i opłat lokalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,
7) organizacja działań i wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście;
8) współpraca z organizacjami przedsiębiorców i innymi organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu;
9) prowadzenie aktualnej strony internetowej Domu Przedsiębiorcy;
10) promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Tczewa;
11) organizowanie ram współpracy m.in. z nowoczesnymi, innowacyjnymi ośrodkami gospodarczymi i akademickimi regionu, w tym w formie projektów współfinansowanych z programów krajowych i UE;
12) prowadzenie bazy informacyjnej nt. m.in. firm lokalnych, ofert i propozycji współpracy, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
13) prowadzenie marketingu gospodarczego miasta.


a)Ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - I piętro pokój nr 14:
Inspektor Marta Andraszewicz
Inspektor Agnieszka Kriegel
tel. 58 777 53 43
fax. 58 777 53 43

b)Marketing gospodarczy miasta I piętro pokój nr 16:
Inspektor Marcin Gapski
tel. 58 777 53 42
fax. 58 777 53 43

c) Inkubator przedsiębiorczości, cooworking, wynajem, szkolenia, współpraca, reklama - I piętro pokój nr 16 lub 17
Kierownik Krystian Jendrzejewski
Inspektor Marcin Gapski
tel. 58 777 53 41/ 42
fax. 58 777 53 43

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2016
Dokument wytworzony przez: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystian Jendrzejewski-Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2011 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5687
20 maja 2016 10:39 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 14:53 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:22 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl