Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Budżetu Urzędu

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Wydział Budżetu Urzędu

1.W szczególności do zadań Wydziału Budżetu Urzędu należy:

1) obsługa finansowo- księgowa Urzędu oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Tczewie.
2) sporządzanie budżetowych sprawozdań okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych;
3) współpraca z bankiem w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz ochrona kryptograficzna;
4) obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników, byłych pracowników i emerytów oświaty;
5) prowadzenie kasy Urzędu;
6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym;
7) naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie rocznych deklaracji PIT;
8) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i Funduszem Pracy;
9) prowadzenie egzekucji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
10) prowadzenie egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
11) wystawienie zaświadczeń o zaległościach niepodatkowych;
12) nadzór nad prowadzeniem ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
13) inwentaryzacja składników majątkowych Urzędu Miejskiego ( nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczenie);

2. Pracą wydziału Budżetu Urzędu kieruje Naczelnik Wydziału – Główny Księgowy

Stanowiska:

Elżbieta Kurowska

Naczelnik Wydziału - Główny Księgowy

Godziny otwarcia kasy:

Kasa Urzędu Miejskiego
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Poniedziałek od 08.30 do 14.30
Wtorek od 08.30 do 14.30
Środa od 8.30 do 14.30
Czwartek od 08.30 do 16.00
Piątek od 08.30 do 13.00


Informacja
Bank PeKaO S.A. oddział w Tczewie ul. Gdańska 7 przyjmuje wszelkie wpłaty dotyczące należności Urzędu bez prowizji, a dodatkowo wszystkie oddziały Banku Spółdzielczego przyjmują wpłaty dotyczące opłat za odpady komunalne również bez prowizji.
Zachęcamy do dokonywania opłat za pośrednictwem banków!

Numery NIP i REGON dla Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej w Tczewie :

Numer REGON dla Urzędu Miejskiego 000598500
Numer REGON dla Gminy Miejskie Tczew 191675273

Numer NIP dla Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej Tczew 593-00-05-678

Numery kont bankowych:

PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna)
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598


WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ
na rachunek Zakład Usług Komunalnych
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801

Wykonywane sprawy:

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu Urzędu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Kurowska Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Główny Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2008 21:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9636
16 czerwca 2016 11:47 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych jednostki.
13 maja 2016 10:47 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
01 września 2014 13:15 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl