Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędu Stanu Cywilnego
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83 - 110 Tczew

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek, wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 17.00
czwartek, piątek: 7.30 - 14.00( 58) 77-59-450 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

( 58 ) 77-59-431 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


( 58) 77-59-451 wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów

( 58) 77-59-452 rejestracja urodzeń

( 58) 77-59-453 rejestracja zgonówInformujemy, iż w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2018r. Kierownik / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku.
Urząd Stanu Cywilnego

W szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów:

1) prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
a) sporządzanie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego,
b) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
c) przyjmowanie oświadczeń woli o: wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, powrocie do nazwiska przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa;
d) aktualizowanie przechowywanych ksiąg przez wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, zawiadomień i wpisów aktów nadsyłanych przez inne Urzędy Stanu Cywilnego oraz oświadczeń woli osób zainteresowanych.

2) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń:
a) odpisów zupełnych i skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,
c) stwierdzających, że obywatel polski lub cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa, posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą.

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtworzenia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
b) sprostowania błędu pisarskiego,
c) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
d) wpisywania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego za granicą,
e) zmiany imienia i nazwiska;

4) prowadzenie innych nie wymienionych wyżej spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów dotyczących rejestracji akt stanu cywilnego.

5) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach, a w szczególności występowanie z wnioskiem o nadanie medali " za długoletnie pożycie małżeńskie ″.

6) organizowanie uroczystości związanych z:
a) jubileuszami pożycia małżeńskiego,
b) rocznicami urodzin.

7) sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 kodeksu cywilnego.

8) przyjmowanie podań, pism, przesyłek wpływających bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego.

9) orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalania brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk.

10) nadawanie numeru PESEL.


Stanowiska:

Alina Kollwitz-Sobolewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jakub Lotkowski

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2017
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz-Sobolewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 70263
28 czerwca 2018 09:53 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
28 czerwca 2017 11:39 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
09 września 2016 09:02 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl