Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Rady Miejskiej
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Biuro Rady Miejskiej

W szczególności do Biura Rady należy:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń sesji i komisji Rady, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,
b) opracowywanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady (m.in. wnioski i opinie) oraz przekazywanie ich odpowiednim Wydziałom do załatwienia.
2) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) wniosków i interpelacji radnych,
c) wniosków komisji
3) kontrola terminowości udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, wnioski komisji.
4) przygotowywanie projektów planów pracy Rady, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych planów.
5) udział w opracowywaniu projektów uchwał i stanowisk Rady, wniosków i opinii komisji.
6) przekazywanie uchwał Rady do organów nadzoru, do publikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz wszystkim Wydziałom i jednostkom odpowiedzialnym za ich realizację.
7) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach.
8) zapewnienie Radzie, w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej związanej z jej działalnością.
9) w zakresie zleconym przez Radę podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta.
10) organizowanie obsługi posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady.
11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Honorowego Obywatelstwa Miasta Tczewa, medalu "Pro Domo Trsoviensi" oraz "Tczewianina Roku".
12) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sadów powszechnych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2425
30 stycznia 2014 09:36 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 08:37 Agnieszka Przyłucka - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl