Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Centrum Informatyczne

W szczególności do zadań Centrum Informatycznego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu i właściwą eksploatacją sprzętu i sieci komputerowej,
2)prowadzenie gospodarki sprzętem komputerowym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, zabezpieczenie bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz kopii zapasowych,
3) obsługa Systemu Informacji Przestrzennej,
4) prowadzenie bieżącej edukacji informatycznej pracowników Urzędu,
5) zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego, w tym danych osobowych w nim przetwarzanych,
6) zapewnienie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz kontrola dostępu do tych danych,
7) inicjatywa w zakresie zapewnienia alternatywnego, awaryjnego zasilania systemu informatycznego oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, w tym raportowanie do Inspektora Ochrony Danych stanu zabezpieczeń w zakresie centralnego awaryjnego zasiania budynku, w porozumieniu z administratorem budynku,
8) podejmowanie działań zabezpieczających system informatyczny w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu, informacji o zmianach w sposobie działania systemu lub innych urządzeń wskazującej na naruszenie bezpieczeństwa danych,
9) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego oraz danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem tego systemu,
10) zapewnienie ochrony danych osobowych w związku z naprawą, konserwacją oraz likwidacją systemu informatycznego, w tym urządzeń komputerowych i mobilnych, na których zapisane są dane osobowe,
11) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych w systemie informatycznym oraz realizacja tych czynności po akceptacji Administratora,
12) zapewnienie przeglądów, konserwacji oraz uaktualnień systemu służącego do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostki;
13) nadzór nad funkcjonowaniem strony intranetowej Urzędu i poczty internetowej Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji i korespondencji dot. domeny Tczew.pl.
14) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w oparciu o klasyfikacje budżetową i realizowanie go w części dotyczącej obsługi informatycznej,
15) dbałość o ciągłość rozwoju systemu informatycznego Urzędu,
16) bieżące aktualizowanie stosowanego oprogramowania,
17) ochrona antywirusowa zasobów informatycznych Urzędu,
18) wdrażanie i nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów i spraw oraz aktualizacja stanu spraw klientów na stronie www.wrotatczewa.pl.
19) współpraca i wsparcie informatyczne dla Biura Rzecznika Prasowego w zakresie prowadzenia strony www.wrotatczewa.pl.
20) współpraca i wsparcie dla administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
21) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
22) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sadów powszechnych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego oraz spisów powszechnych.

Stanowiska:

Maciej Schwager

Kierownik Centrum Informatycznego

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Centrum Informatyczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maciej Schwager - Kierownik Centrum Informatycznego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3841
03 kwietnia 2019 10:34 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
02 grudnia 2014 08:15 Danuta Petka - Dodanie stanowiska: Kierownik Centrum Informatycznego.
12 czerwca 2014 13:17 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl