Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Centrum Informatyczne

Urząd Miejski w Tczewie
Centrum Informatyczne
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Centrum Informatyczne

W szczególności do zadań Centrum Informatycznego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu i właściwą eksploatacją sprzętu i sieci komputerowej.
2)prowadzenie gospodarki sprzętem komputerowym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, zabezpieczenie bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz kopii zapasowych.
3) obsługa Systemu Informacji Przestrzennej.
4) prowadzenie bieżącej edukacji informatycznej pracowników Urzędu.
5) nadzór nad funkcjonowaniem strony intranetowej Urzędu i poczty internetowej Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji i korespondencji dot. domeny Tczew.pl.
6) zapewnienie ochrony danych osobowych na terenie Urzędu, a w szczególności zapewnienie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym poprzez:
a) stosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b) opracowywanie i aktualizowanie instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
7) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w oparciu o klasyfikacje budżetową i realizowanie go w części dotyczącej obsługi informatycznej.
8) dbałość o ciągłość rozwoju systemu informatycznego Urzędu.
9) bieżące aktualizowanie stosowanego oprogramowania.
10) ochrona antywirusowa zasobów informatycznych Urzędu.
11) wdrażanie i nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów i spraw oraz aktualizacja stanu spraw klientów na stronie www.wrotatczewa.pl.
12) współpraca i wsparcie informatyczne dla Biura Rzecznika Prasowego w zakresie prowadzenia strony www.wrotatczewa.pl.
13) współpraca i wsparcie dla administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
14) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
15) zapewnienie ochrony danych osobowych w urzędzie, w szczególności:
a) opracowywanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych,
b) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych,
c) prowadzenie ewidencji zbioru danych osobowych.
16) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sadów powszechnych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego oraz spisów powszechnych.

Stanowiska:

Maciej Schwager

Kierownik Centrum Informatycznego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3626
02 grudnia 2014 08:15 Danuta Petka - Dodanie stanowiska: Kierownik Centrum Informatycznego.
12 czerwca 2014 13:17 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:12 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl