Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Zamówień Publicznych
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Wydział Zamówień Publicznych

W szczególności do zadań Wydziału należy:
1)współuczestniczenie w procedurach udzielania zamówień publicznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2)przeprowadzanie kontroli na polecenie Prezydenta Miasta Tczewa z realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez podległe gminne jednostki organizacyjne;
3)prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych i planów na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
4)sporządzanie wymaganych zbiorczych sprawozdań z zakresu realizacji ustawy;
5)opracowywanie sprawozdań z realizacji prowadzonych przez Urząd zadań w zakresie zamówień publicznych;
6)prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;
7)obsługa Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w zakresie realizowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowiska:

Eugenia Eron

Naczelnik Wydziału

Data wytworzenia dokumentu: 20.05.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Eugenia Eron Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8905
23 maja 2016 09:52 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:13 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 09:57 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl