Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Biuro Rzecznika Prasowego

Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Rzecznika Prasowego
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Biuro Rzecznika Prasowego

W szczególności do zadań Biura należy:

1) realizowanie polityki informacyjnej Miasta, w tym m.in.:
a) przekazywaniem mediom informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta i Urzędu,
b) współpraca z Wydziałami przy realizacji polityki informacyjnej Miasta i tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, troska o obecność Miasta i tematyki z nim związanej na łamach mediów, dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących tematyki miejskiej, a w szczególności jego rozwoju, prawa lokalnego, zagadnień gospodarczych,
c) koordynowanie przepływu informacji przekazywanych mediom przez komórki organizacyjne Urzędu.

2) wydawanie Biuletynu Informacyjnego " Panorama Miasta ":
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji,
b) współpraca z Radą Programową " Panoramy Miasta ",
c) redagowanie, zapewnianie druku i dystrybucja miesięcznika " Panorama Miasta ".

3) organizowanie konferencji prasowych.

4) opracowywanie informacji o działaniach Prezydenta i Urzędu.

5) prowadzenie banku informacji o Mieście i instytucjach w nim działających.

6) koordynacja i przygotowywanie projektów, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Mieście.

7) prowadzenie i redagowanie miejskiej strony internetowej: www.wrotatczewa.pl.

8) przygotowywanie, realizacja i dystrybucja gadżetów promocyjnych i reklamowych Miasta.

9) obsługa techniczna i współorganizacja działań promocyjnych Miasta.

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tczewa.

Stanowiska:

Małgorzata Mykowska

Kierownik Biura

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2011 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5726
12 czerwca 2014 13:17 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:11 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:41 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl