Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Archiwum Zakładowe

Urząd Miejski w Tczewie
Archiwum Zakładowe
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Archiwum Zakładowe

W szczególności do zadań Archiwum Zakładowego należy:

1) przejmowanie dokumentacji:
a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio Prezydent Miasta Tczewa lub organ jednostki samorządu terytorialnego Miasta,
c) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD.
2) przechowywaniem i zabezpieczaniem zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
3) przeprowadzaniem skontrum dokumentacji.
4) porządkowaniem przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
5) udostępnianiem przechowywanej dokumentacji.
6) wycofywaniem dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.
7) przeprowadzaniem kwerend archiwalnych ( poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, czy problemów ).
8) inicjowaniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
9) przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
10) sporządzaniem rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.
11) doradzaniem komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, w tym m.in. szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej, koordynowanie czynności kancelaryjnych.
12) nadzorem nad prawidłowym stosowaniem rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za informatyzację organów samorządu terytorialnego dotyczących dokumentu elektronicznego.
13) wystawianiem zaświadczeń, kopii potwierdzonych dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym dla byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych.
14) kontrolą stosowania instrukcji kancelaryjnej.

Stanowiska:

Leszek Bodio

Inspektor ds. archiwum

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5724
12 czerwca 2014 13:17 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:09 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:40 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl