Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Statystyki

Dane główne 1485229
Osoby: 673882
Rejestr zmian 339990
Dane główne 165504
Struktura urzędu: Wydziały 154186
Statystyka 133497
Wykaz spraw 97583
Stanowiska 88835
Organy: Rada Miejska 84759
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 72408
Wykaz spraw: Wymiana i utrata dowodu osobistego 69868
Struktura urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich 63217
Organy: Prezydent 40268
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 38244
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 35061
Struktura urzędu: Wydział Edukacji 30361
Struktura urzędu: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji 28872
Struktura urzędu: Wydział Budżetu i Podatków 27936
Redakcja biuletynu 27240
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 25454
Osoby: Włodzimierz Mroczkowski 25399
Osoby: Tomasz Jezierski 22820
Struktura urzędu: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 22745
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 22317
Struktura urzędu: Wydział Spraw Społecznych 21021
Jednostki podległe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o 20136
Wykaz spraw: Wniosek CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 19794
Jednostki podległe: Zakład Uslug Komunalnych 19107
Wykaz spraw: NUMERY KONT URZĘDU MIEJSKIEGO 18508
Jednostki podległe: Instytucje kultury 17997
Wykaz spraw: Przyznawanie dodatków mieszkaniowych 17730
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 17673
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17540
Organy: Rada Miasta 17524
Struktura urzędu: Straż Miejska 16706
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 16368
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 16089
Wykaz spraw: Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym 15806
Struktura urzędu: Wydział Rozwoju Miasta 15564
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 15354
Jednostki podległe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15310
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 15263
Wykaz spraw: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 15049
Zagospodarowanie przestrzenne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze... 15039
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 14868
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 14599
Jednostki podległe: Stowarzyszenia i Związki członkowskie 14335
Wykaz spraw: Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego 13748
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 13479