Urząd Miejski w Tczewie

Stanowiska

Zdjęcie osoby

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 16.30
Zdjęcie osoby

Adam Burczyk

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30

pokój nr 24-26


Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych - zajmuje się sprawami architektury, planowania i ładu przestrzennego, geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, sprawami remontowymi i inwestycyjnymi oraz gospodarką komunalną, rozwojem miasta oraz działaniami na rzecz integracji europejskiej i rozwoju przedsiębiorczości.
Zdjęcie osoby

Adam Urban

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.15.00 do godz. 16.30
pokój nr 25 -26 ( 1 piętro ) ul. 30 Stycznia 1

Zasępca Prezydenta ds. społecznych zajmuje się sprawami polityki i gospodarki mieszkaniowej, problemami oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, problematyką bezrobocia, a także sprawami obywatelskimi, w tym ewidencją ludności,współpracą z zagranicą oraz zarządzaniem kryzysowym.,
Zdjęcie osoby

Helena Kullas

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
pokój nr 27-28 (1 piętro), ul. 30 Stycznia 1.

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

Katarzyna Mejna

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Sekretariat - pokój 27-29

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania,prowadzi gospodarkę etatami i funduszem płac oraz sprawy pracownicze, doskonalenie zawodowe ponadto kontrolę wewnętrzną oraz realizacją budżetu urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.Joanna Gawrońska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - osoba wydająca decyzje administracyjne

Bożena Nowopolska

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - osoba wydająca decyzje administracyjne

Danuta Orlikowska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków - osoba wydająca decyzje administracyjne

Alina Kollwitz-Sobolewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta Kurowska

Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Główny Księgowy Urzędu

Andrzej Jachimowski

Komendant Straży Miejskiej

Sylwia Olek

Naczelnik Wydziału Edukacji

Katarzyna Schwarz-Blomberg

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Damian Piskorski

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Maciej Schwager

Kierownik Centrum Informatycznego

Krystian Jendrzejewski

Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości

Jakub Lotkowski

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Adam Modrzyński

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji - osoba wydająca decyzje admninistracyjne

Andrzej Gockowski

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Jolanta Marcinczak

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Anna Cappelli

Kierownik Biura Planowania Przestrzennego

Adam Zieliński

Kierownik Biura Zarzadzania Kryzysowego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2008 00:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 88466
01 lipca 2019 10:11 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.
01 lipca 2019 10:11 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.
01 lipca 2019 10:11 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych stanowiska: Prezydent Miasta Tczewa.
Realizacja: IDcom.pl