Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:

1.       imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
2.       informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci
3.       sposób oznakowania psa (np. tatuaż)
4.       miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 Tczew Pl. Piłsudskiego tel. 58 77 59 439

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

 

 

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

za wydanie zezwolenia -  82,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku


Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Tczewa.

Inne informacje

Inne informacje:

brak

 

Druki:

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński- Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3254
11 czerwca 2015 11:27 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
11 czerwca 2015 11:26 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
11 czerwca 2015 11:26 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.