Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony druk wniosku

2. aktualny (oryginał) odpis z księgi wieczystej

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. Nr 48, 54, 55, II piętro tel.:/58/ 77-59-316, 77-59-441, 77-59-359, 77-59-362, bezpośredni fax. do Wydziału: /58/77-59-433

Opłaty:

Opłaty/ opłata skarbowa:

10 zł

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy:

ok. 6 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości (jedn. tekst z 2012 r. poz.83 z późn. zm.)

2.uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SKO w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje:

Inne informacje:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje decyzją. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Udziela się:

- 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

- 99% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącego udział w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.

. Wnioskodawca pokrywa koszt wykonania operatu szacunkowego, również w przypadku rezygnacji z przekształcenia.

Druki:

1. druk wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej,

2. druk wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego           w ułamkowej części w prawo własności  nieruchomości gruntowej.

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5327
22 marca 2016 12:15 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 12:14 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 12:14 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl