Przyznawanie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. Podanie wraz z uzasadnieniem napisane własnoręcznie przez     zainteresowanego;

2.  Deklaracje o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie3 miesięcy poprzedzających jej złożenie;

3.  Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;

4.  Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – I piętro pokój nr 23, tel. 58 77-59-337, 58 77-59-405 pokój nr 24, tel. 58 77-59-481

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie (zgodnie z KPA)

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie skierowania lub jego odmowa.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.);

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:  Nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:   Nie dotyczy

Druki:  Nie dotyczy


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3087
07 czerwca 2019 12:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
07 czerwca 2019 12:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
07 czerwca 2019 12:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.