Rozgraniczenie nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.pisemny wniosek zainteresowanego zawierający również nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego wyznaczonej do wykonywania czynności rozgraniczeniowych

2.dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomościami

3.wypis z rejestru gruntów i budynków z oznaczeniem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz podaniem ich adresów

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 57, II piętro tel.:/58/ 77-59-311, bezpośredni fax do Wydziału: /58/ 77-59-433

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

10 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej umorzenie bądź zatwierdzenie rozgraniczenia

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, umorzenie bądź decyzja

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 z późn. zm.)

2.rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Sąd Rejonowy w Tczewie właściwy wg położenia nieruchomości

Inne informacje

Inne informacje:

Druki:

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3453
22 marca 2016 11:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 11:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 11:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.