Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)   Dokumenty i formularze wymienione w Uchwale Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r.;

2)   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy – IN – 1- obowiązująca do 30.06.2019r;

3)   Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – DN 4 z załącznikiem – obowiązujące do 30.06.2019r.

4)   Od 01.07.2019r obowiązują – załącznik nr 1,2,3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r. poz.1104


Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                            czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                               piątek  – w godz. 7 30 – 14 30

     

Komórka odpowiedzialna:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402), nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych :

   PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335


Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

     Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa .


Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Uchwale Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)      Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis

2)      Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis.

3)      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych.

4)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

5)      Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

6)      Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

7)      Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

8)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r.poz.1104).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Inne informacje

Inne informacje:

1)      Zwolnienie od podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w  podatku  od  nieruchomości  i  dokumentami  wymienionymi  w w/w uchwale  wypełnionym zgodniez treścią uchwały;

Druki:

  1. Formularze informacji o nieruchomościach są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15, formularze deklaracji  dostępne są w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Podatki i opłaty
  2. Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis, dostępne są w Wydziale Budżetu i Podatków –  pokoje nr  2,  13, 14 i 15, oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Uchwały Rady i Wydział Budżetu i Podatków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 348
02 lipca 2019 10:41 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 10:41 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 10:41 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.