Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek

1.     imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania  lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego  się o zezwolenie oraz jego NIP

2.     określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3.     określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4.     informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

5.     proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

6.     określenie terminu podjęcia działalności objętej podaniem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 Tczew  Plac Marszałka Piłsudskiego 1 tel. 58 77 59 439

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

za wydanie zezwolenia  - 82,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

w terminie 1 m-ca od dnia złożenia podania

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Tczewa.

Inne informacje

Inne informacje:

Do wniosku należy dołączyć:

1.     zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne                 

 

Druki:

Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu w strukturze Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński- Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2012 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2421
18 czerwca 2019 13:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
18 czerwca 2019 13:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
18 czerwca 2019 13:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.