Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Pierwokup nieruchomości

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

umowa sprzedaży warunkowej sporządzona przez notariusza

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 54, II piętro tel.:/58/ 77-59-436, bezpośredni fax do Wydziału: /58/ 77-59-433

Opłaty:

 

Opłaty/ opłata skarbowa: brak opłat


Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu miesiąca

Sposób załatwienia sprawy:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.  1774 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy: brak


Inne informacje:

Inne informacje:

Gminie Miejskiej Tczew przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku sprzedaży:

1.niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2.prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3.nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4.nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

5.nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;

6.nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

Przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży warunkowej obowiązek wystąpienia do Prezydenta Miasta spoczywa na notariuszu (art. 110 ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

Druki: brak

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4302
22 marca 2016 12:03 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 12:03 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 12:03 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl