Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. pisemny wniosek zainteresowanego

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym,

 Plac Marszałka Piłsudskiego 1,  83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 47, 48 II piętro tel.:/58/ 77-59-366, 77-59-441, bezpośredni fax. do Wydziału: /58/77-59-433

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione zarządzeniem Nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.12.2014 r.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

od 1 do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Umowa

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.)

 

2. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r.

 

3. zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione zarządzeniem Nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29-12-2014 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

brak

 

Druki:

wniosek o oddanie w dzierżawę/najem

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4946
22 marca 2016 11:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 11:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 11:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.