Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości bezpośrednio przylegającej do przedmiotowej działki

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 55, 48, II piętro tel.:/58/ 77-59-362, 77-59-441 bezpośredni fax. do Wydziału: /58/77-59-433

Opłaty:

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy:

ok. 6 miesięcy, w przypadku konieczności podziału geodezyjnego termin ten może ulec wydłużeniu

Sposób załatwienia sprawy:

Akt notarialny

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.)

2.uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew zmieniona uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r.

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy: brak


Inne informacje:

Inne informacje:

ustala się bonifikatę w wysokości 90% od ceny sprzedaży, jeżeli nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Bonifikaty udziela Prezydent.

Druki: brak

 

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3503
22 marca 2016 12:23 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 12:23 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 12:23 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl