Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony druk wniosku

2.zaświadczenia o osiąganych dochodach (tj. z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, odcinki renty, emerytury)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 55, II piętro tel.:/58/ 77-59-362 bezpośredni fax. do Wydziału: /58/77-59-433


Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 – 2 miesięcy (pod warunkiem, że zostało ogłoszone średnie miesięczne wynagrodzenie)

Sposób załatwienia sprawy:

Pismo informacyjne o udzieleniu lub odmowie udzielenia bonifikaty

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

2.zarządzenie Nr 435/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.01.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brakInne informacje

Inne informacje:

Bonifikatę może uzyskać osoba fizyczna, której dochód miesięczny (brutto) na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS (ukazuje się w Monitorze Polskim w m-cu lutym).

Druki:

1.druk wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3758
22 marca 2016 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.