Zmiana dzierżawcy gruntu po zbyciu (sprzedaż, darowizna) przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu zabudowanego garażem

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.pisemny wniosek nabywcy o zawarcie umowy dzierżawy

2.pisemny wniosek zbywcy o rozwiązanie umowy dzierżawy

3.kserokopia umowy kupna-sprzedaży, potwierdzona przez Urząd Skarbowy

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 54, II piętro tel.:/58/ 77-59-359, bezpośredni fax do Wydziału: /58/ 77-59-433

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

ok. 2 tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów

Sposób załatwienia sprawy:

nowa umowa, rozwiązanie poprzedniej

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.)

2. zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione zarządzeniem nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.12.2014 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

1. wniosek o zawarciu umowy dzierżawy

2. wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5350
22 marca 2016 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.