Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty: 

- dowody osobiste wnioskodawców do wglądu,

- wniosek wraz z uzasadnieniem ( dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku ).

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny: Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego 83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax  (58) 77-59-454


Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

 


Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 39 zł

Termin i sposób załatwienia:

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie zezwolenia

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ), ustawa z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Tekst jednolity: Dz.U.2017.682 z późn. zm. ), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje:

Inne informacje:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu - jednego miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 8864
10 lipca 2019 14:16 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 14:15 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:54 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl