Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia,

- tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax (58) 77-59-454

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek 7.30 – 15.30, środa: 7.30 -17.00,  czwartek, piątek: 7.30 – 14.00


Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 39 zł


Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 109

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy: brak


Inne informacje:

Inne informacje:

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon

 

Druki: wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu sporządzonego za granicą

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2016
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5047
23 listopada 2016 11:08 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
23 listopada 2016 11:07 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
23 listopada 2016 11:07 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl