Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty (do ślubu cywilnego i konkordatowego): dowody osobiste


Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax  (58) 77-59-454

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek 7.30 – 15.30, środa: 7.30 -17.00,  czwartek, piątek: 7.30 – 14.00

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

Opłata skarbowa:  84 zł (za sporządzenie aktu małżeństwa)


Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. W przypadku osób zamierzających zawrzeć ślub konkordatowy, kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 76 – 89 oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2082 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy: wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje:

Inne informacje:

Pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2016
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 12458
23 listopada 2016 10:47 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
23 listopada 2016 10:47 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
23 listopada 2016 10:44 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl