Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.     oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

2.     kserokopię dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim

3.     uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym - prawo jazdy kat. B

4.     aktualne badania lekarskie

5.     aktualne badania psychologiczne

6.     dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 TczewPl. Piłsudskiego 1  tel. 58 77 59 439


Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

za wydanie licencji  w zależności od okresu ważności licencji w latach

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia wniosku


Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji za  pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa.

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu w strukturze Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2010 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3353
22 czerwca 2018 12:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2018 12:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 czerwca 2018 12:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.