Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Przyznanie nagród za wyniki sportowe

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za  wyniki sportowe.

2.      Kserokopie dokumentów potwierdzających udział w zawodach sportowych.

3.      Kserokopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe.

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój nr 8  tel. (58) 77 59 395

Opłaty:

 

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

 

Termin załatwienia sprawy:  w ciągu 30 dni od ustalonego terminu składania wniosków

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna:

*        Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)

*        Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.                       

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje:

 

Inne informacje: termin składania wniosków do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego

Druki: wniosek o przyznanie nagrody za  wyniki sportowe

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 07.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7087
07 grudnia 2017 13:06 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2017 13:06 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
07 grudnia 2017 13:06 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl